Зазоряване

Зазоряване

„Зазоряване“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина. Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието: Цялото Съзнание на Земята е в Границите които ни Свързват по Пътя на Осъзнаването за нашето Естество. Морфология на кода ЗаЗораЯВаАне  = Поява в предела на времето. „Зазоряване“ Дорисувана ръчно авторска репродукция70 /…

Дървото на живота

Дървото на живота

„Дървото на живота“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина. Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието: Добрият Творец Води Естественият Творец в Материалната му Форма. Нашето Съзнание. Животът Който е Път на Естествения Творец в Материята на Съзнанието. Морфология на кода:Благодатният път по пътеката на взетите решения….

Нощен блян

Нощен блян

„Нощен блян“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина. Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието: Нашият Естествен Творец Желае Естеството Ни. Морфология на кода:Крайно Желана Съвършена Връзка. масло / платно95 / 60 см „Нощен Блян“ Дорисувана ръчно авторска репродукция74 / 49 см /платноЦена 260 лв „Нощен блян“…

Намерих се в теб

Намерих се в теб

„Намерих се в теб“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието: Нашето Съзнание е Мисълта за Естественото чрез връзката ни тук. Словото е това Естество. Пътят. Материята на Естеството за този, който прави добро. Природата светлината си ми даде, щом огледах се…

Винаги съм с вас

Винаги съм с вас

„Винаги съм с вас“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“Код на заглавието:Пътят е този, който в нашето съзнание създава душата. Словото е творец на Мисълта в отговор на пътя, разказващ ни „Защо?“.Морфология на кода:Овладееш ли вината, си с всички. „Винаги съм с вас“ Дорисувана…

Целувката

Целувката

„Целувката“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието:Положителната (силна) половина на Естествения човек, жадуваща пътя на своето съзнание В материята да го познае. Морфология на кода:Целта да уловиш силата на материята и съзнанието. масло/платно „Целувката!“ Дорисувана ръчно авторска репродукция58 / 48 см…

Орисана близост

Орисана близост

„Орисана близост“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието:Естественият Творец е Връзката, Която Свързва Осъзнаването и Съзнанието ни с Първичната Информация. Блаженството на човека за целостта на твореца в материализиране на Словото. Морфология на кода: Блажена Титла за нас в остатък на…

Пролетна песен

Пролетна песен

„Пролетна песен“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието: Спокойствието е връзката между Господ и човек в Естествената материя на Съзнанието ни. Покоят е естествената първична информация на същността ни. Морфология на кода:Първото Време Наше. За Бащата Глас. масло / платно „Пролетна…

Имало едно време зима

Имало едно време зима

„Имало едно време зима“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието: Който мисли и съзнава човешкото, е творецът ни. Естествено добро ни дава той. Пътят Му свързва Естествената мисъл в същността. Целостта на Мисълта е Съзнанието. Морфология на кода:Гласът на природата е…

Жадувам те!

Жадувам те!

„Жадувам те!“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието:Животът е Осъзнаването на доброто, което ни учи по пътя на Опознаването в Естеството на Материята. Морфология на кода:Ти си Извор за мен. масло / платно70 / 60 см „Жадувам те!“ Дорисувана ръчно авторска…