От светлина родени

От светлина родени

„От светлина родени“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието:В границата на материята по пътя на Словото в Естествена среда за хората, определя нашето Съзнание. Връзката в тази граница за Добро е Същността, нашата и чуждата.Морфология на кода: От СВатЛиНа РодДенНи =…

Вестителите

Вестителите

„Вестителите“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието: Пътят на Естествената, Първична информация в материята, която е определена от хората и еднаква за всички тях, по същността си. Морфология на кода: ВестТиТелИТе = Вести предават на Теб и Тях (всички хора). „Вестителите“…

Светилище на пролетта

Светилище на пролетта

„Светилище на пролетта“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието:Първичната информация за пътя ни в естествената материя е което човек и хората желаят своята същност. Нашето осъзнаване е Покоят на връзката между границите на човешкото естество в материята и опознаването ѝ. Морфология…

Намерих те

Намерих те

„Намерих те“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина. Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието: : В Нашето Съзнание е Естествената Мисъл, Която ни Свързва Тук чрез Материята. Морфология на кода На твоето трептение и светлина се наслаждавам. „Намерих те“ Дорисувана ръчно авторска репродукция50 / 40 см…

Зазоряване

Зазоряване

„Зазоряване“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина. Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието: Цялото Съзнание на Земята е в Границите които ни Свързват по Пътя на Осъзнаването за нашето Естество. Морфология на кода ЗаЗораЯВаАне  = Поява в предела на времето. „Зазоряване“ Дорисувана ръчно авторска репродукция60 /…

Дървото на живота

Дървото на живота

„Дървото на живота“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина. Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието: Добрият Творец Води Естественият Творец в Материалната му Форма. Нашето Съзнание. Животът Който е Път на Естествения Творец в Материята на Съзнанието. Морфология на кода:Благодатният път по пътеката на взетите решения….

Нощен блян

Нощен блян

„Нощен блян“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина. Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието: Нашият Естествен Творец Желае Естеството Ни. Морфология на кода:Крайно Желана Съвършена Връзка. „Нощен Блян“ Дорисувана ръчно авторска репродукция60 /39 см цена 204 лв. 74 / 50 см цена 275 лв.99 / 83…

Намерих се в теб

Намерих се в теб

„Намерих се в теб“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието: Нашето Съзнание е Мисълта за Естественото чрез връзката ни тук. Словото е това Естество. Пътят. Материята на Естеството за този, който прави добро. Природата светлината си ми даде, щом огледах се…

Винаги съм с вас

Винаги съм с вас

„Винаги съм с вас“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“Код на заглавието:Пътят е този, който в нашето съзнание създава душата. Словото е творец на Мисълта в отговор на пътя, разказващ ни „Защо?“.Морфология на кода:Овладееш ли вината, си с всички. „Винаги съм с вас“ Дорисувана…

Целувката

Целувката

„Целувката“ Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“ Код на заглавието:Положителната (силна) половина на Естествения човек, жадуваща пътя на своето съзнание В материята да го познае. Морфология на кода:Целта да уловиш силата на материята и съзнанието. „Целувката!“ Дорисувана ръчно авторска репродукция58 / 48 см цена…