на хорото

„На хорото“
Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Нашето Съзнание. Тук и Сега е Творецът, Връзката ни с него и с Материята Негова.
Морфология на кода:
По Крилете на Светлината ни.

на хорото

„На хорото“


Авторска репродукция
подписана от автора
40 / 30 см
Цена 65 лв