намерих се в теб

„Намерих се в теб“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:

Нашето Съзнание е Мисълта за Естественото чрез връзката ни тук. Словото е това Естество. Пътят. Материята на Естеството за този, който прави добро. Природата светлината си ми даде, щом огледах се в очите ти.

Морфология на кода:
Природата светлината си ми даде, щом огледах се в очите ти.


„Намерих се в теб“Дорисувана ръчно авторска репродукция
49 / 38 см цена 188 лв.
70 / 50 см цена 279 лв.
113 / 70 см цена 493 лв.

„Намерих се в теб“


Авторска репродукция
подписана от автора
38 / 32 см
Цена 85 лв.