намерих се в теб

„Намерих се в теб“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:

Нашето Съзнание е Мисълта за Естественото чрез връзката ни тук. Словото е това Естество. Пътят. Материята на Естеството за този, който прави добро. Природата светлината си ми даде, щом огледах се в очите ти.

Морфология на кода:
Природата светлината си ми даде, щом огледах се в очите ти.
масло/платно
82 / 62 см


„Намерих се в теб“Дорисувана ръчно авторска репродукция
70 / 50 см / платно
Цена 260 лв.

„Намерих се в теб“


Авторска репродукция
подписана от автора
38 / 32 см
Цена 65 лв.