Орисана любов

„Орисана любов“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“
Код на заглавието:

Естественият Творец е Връзката Която Свързва Осъзнаването и Съзнанието ни с Първичната Информация.
Човешкият Баланс в Сърцето е за Този, Който прави Добро по Пътя на Естественият Творец.

Морфология на кода:
Осветена(Блажена) Титла, Запълваща всяка празнота.
„Орисана любов“


Авторска репродукция
подписана от автора
38 / 32 см
Цена 87 лв