„Отвъд небето… отвъд сърцето…“

Код на буквите в заглавието:

Божествената граница по пътя на Естествения творец за добро е Словото на Естествения Творец и връзката му с Положителната частица в Естествената Материя на Господното.

Морфология:

ОтВедъ НеБеТо… ОтВедъ СъРаАрЦеЕтТо = Първата Крачка в Това, Което не Се случи… Това е Първата крачка в Словото, Твореца и Светлината на Просветата и Откриването, какво ще се случи.
„Отвъд небето… отвъд сърцето…“

Дорисувана ръчно авторска репродукция

60 /39 см цена 208 лв. рамкирана
74 / 50 см цена 285 лв. рамкирана
90 / 57 см цена 470 лв рамкирана