„Светилище на пролетта“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Първичната информация за пътя ни в естествената материя е което човек и хората желаят своята същност. Нашето осъзнаване е Покоят на връзката между границите на човешкото естество в материята и опознаването ѝ.

Морфология на кода:
СветТиЛиЩе На ПроЛетТа = Желаеш ли да бъде така началото на Твоето и чуждото време.
„Светилище на пролетта“Дорисувана ръчно авторска репродукция
49 / 46 см цена 199 лв.
70 / 60 см цена 285 лв.
100 /80 лв. цена 540 лв.