„Винаги съм с вас“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“
Код на заглавието:
Пътят е този, който в нашето съзнание създава душата. Словото е творец на Мисълта в отговор на пътя, разказващ ни „Защо?“.
Морфология на кода:
Овладееш ли вината, си с всички.

„Винаги съм с вас“


Дорисувана ръчно авторска репродукция
50/58 см цена 283 лв.
70/62 см цена 334 лв.

„Винаги съм с вас“

Авторска репродукция
подписана от автора
35 / 32 см
Цена 85 лв.