„Винаги съм с вас“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“
Код на заглавието:
Пътят е този, който в нашето съзнание създава душата. Словото е творец на Мисълта в отговор на пътя, разказващ ни „Защо?“.
Морфология на кода:
Овладееш ли вината, си с всички.

„Винаги съм с вас“


Дорисувана ръчно авторска репродукция
58 / 50 см / платно
Цена 250 лв.

„Винаги съм с вас“

Авторска репродукция
подписана от автора
35 / 32 см
Цена 65 лв.