„Дървото на живота“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Добрият Творец Води Естественият Творец в Материалната му Форма. Нашето Съзнание. Животът Който е Път на Естествения Творец в Материята на Съзнанието.

Морфология на кода:
Благодатният път по пътеката на взетите решения.„Дървото на живота“

Дорисувана ръчно авторска репродукция

50 /40 см цена 220 лв.
59 /49 см цена 287 лв.
70 / 60 см цена 350 лв.
110 / 90 см цена 540 лв.