„Дървото на живота“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Добрият Творец Води Естественият Творец в Материалната му Форма. Нашето Съзнание. Животът Който е Път на Естествения Творец в Материята на Съзнанието.

Морфология на кода:
Благодатният път по пътеката на взетите решения.

масло / платно

„Дървото на живота“

Дорисувана ръчно авторска репродукция
70 / 61 см / платно
Цена 260 лв