Имало едно време зима

„Имало едно време зима“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Който мисли и съзнава човешкото, е творецът ни. Естествено добро ни дава той. Пътят Му свързва Естествената мисъл в същността. Целостта на Мисълта е Съзнанието.

Морфология на кода:
Гласът на природата е сигурност на опита ни в нейната сила.


„Имало едно време зима“Дорисувана ръчно авторска репродукция
48 / 42 см цена 195 лв.
60 / 50 см цена 280 лв

„Имало едно време зима“


Авторска репродукция
подписана от автора
38 / 32 см
Цена 85 лв