На крилете на любовта

„На крилете на любовта“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Нашето Съзнание. Като връзка, която за човека е естествена в материята и осъзнаването. Нашето съзнание. Човешкото сърце, баланс и блаженство на Твореца по Пътя на Материята за Съзнанието.

Морфология на кода:
Полет на Сянката, запълваща всяка празнота.


„На крилете на любовта“Дорисувана ръчно авторска репродукция
62 / 42 см цена 265 лв

„На крилете на любовта“


Авторска репродукция
подписана от автора
38 / 30 см
Цена 85 лв