„Нощен блян“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Нашият Естествен Творец Желае Естеството Ни.

Морфология на кода:
Крайно Желана Съвършена Връзка.


„Нощен Блян“
Дорисувана ръчно авторска репродукция
60 /39 см цена 204 лв.
74 / 50 см цена 275 лв.
99 / 83 см цена 510 лв

„Нощен блян“


Авторска репродукция
подписана от автора
40 / 30 см
Цена 85 лв