„Нощен блян“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Нашият Естествен Творец Желае Естеството Ни.

Морфология на кода:
Крайно Желана Съвършена Връзка.

масло / платно
95 / 60 см


„Нощен Блян“
Дорисувана ръчно авторска репродукция
74 / 49 см /платно
Цена 260 лв

„Нощен блян“


Авторска репродукция
подписана от автора
40 / 30 см
Цена 65 лв