„Орисана близост“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Естественият Творец е Връзката, Която Свързва Осъзнаването и Съзнанието ни с Първичната Информация. Блаженството на човека за целостта на твореца в материализиране на Словото.

Морфология на кода:

Блажена Титла за нас в остатък на първичното творение.
„Орисана близост“Дорисувана ръчно авторска репродукция
49 / 46 см цена 200 лв.
70 / 60 см цена 285 лв.
100 /80 лв. цена 540 лв.

„Орисана близост“


Авторска репродукция

подписана от автора
36 / 32 см
Цена 85 лв.