„От светлина родени“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
В границата на материята по пътя на Словото в Естествена среда за хората, определя нашето Съзнание. Връзката в тази граница за Добро е Същността, нашата и чуждата.
Морфология на кода:

От СВатЛиНа РодДенНи = От Мощта на Връзката Идва в Рода се определя неговата дължина.
„От светлина родени“Дорисувана ръчно авторска репродукция
49 / 46 см цена 199 лв.
70 / 60 см цена 285 лв.
100 /80 лв. цена 540 лв.