Пътят към сърцето

„Пътят към сърцето“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“
Код на заглавието:
Покоят на твореца е телесното обединение в материята. Така се Твори Мисълта. Словото на Твореца е връзката на положителната частица в Естествената Материя на Твореца.

Морфология на кода:
Общият път е връзката, която ни прави едно цяло.


масло/платно

„Пътят към сърцето“


Дорисувана ръчно авторска репродукция
58 / 48 см / платно
Цена 250 лв

„Пътят към сърцето“


Авторска репродукция
подписана от автора
38 / 32 см
Цена 65 лв