Пътят към сърцето

„Пътят към сърцето“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“
Код на заглавието:
Покоят на твореца е телесното обединение в материята. Така се Твори Мисълта. Словото на Твореца е връзката на положителната частица в Естествената Материя на Твореца.

Морфология на кода:
Общият път е връзката, която ни прави едно цяло.
„Пътят към сърцето“


Дорисувана ръчно авторска репродукция
59 / 49 см цена 243 лв.
79 /59 см цена 285 лв.

„Пътят към сърцето“


Авторска репродукция
подписана от автора
38 / 32 см
Цена 87 лв