„Пробуждане“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Покоят е връзката между творец и блажен ученик, живеещ за добро своето съзнание по нашето естество.

Морфология на кода:
Първична отговорност за вземане на решения.„Пробуждане“

Дорисувана ръчно авторска репродукция
50 /50 см цена 206 лв.
60 / 60 см цена 275 лв.
70 / 70 см цена 322 лв.

„Пробуждане“


Авторска репродукция
подписана от автора
33 / 33 см
цена 79 лв