Пролетна песен

„Пролетна песен“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:

Спокойствието е връзката между Господ и човек в Естествената материя на Съзнанието ни. Покоят е естествената първична информация на същността ни.

Морфология на кода:
Първото Време Наше. За Бащата Глас.


масло / платно

„Пролетна песен“Дорисувана ръчно авторска репродукция
56 / 50 см / платно
Цена 250 лв.

„Пролетна песен!“


Авторска репродукция
подписана от автора
32 / 27 см
Цена 65 лв