Прозорецетът

„През прозореца на времето“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Покоят е връзката с Естествената Цялост. Покоят е Връзката на Твореца с Целостта и Творецът така се свързва с Естеството на положителната страна в Съзнанието.
Морфология на кода:
В първичния поглед е положителната енергия на даденото ни от майката природа.

„През прозореца на времето“


Дорисувана ръчно авторска репродукция
57 / 42 см цена 234 лв.
67 / 52 см цена 285 лв.


„През прозореца на времето“


Авторска репродукция
подписана от автора
42 / 33 см
Цена 85 лв.