„Самодивска река“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Първичната информация за съзнанието и мисълта в границите на доброто е определяща в пътя ни към себепознанието и опознаването на природата. Така се свързваме директно с нея.

Морфология на кода:
СамоДиваСКа РеКа = Нашето Единение с Чистата Енергията на Природата, Твори Енергия.„Самодивска река“


Дорисувана ръчно авторска репродукция
60 / 45 см цена 224 лв.
70 /55 см цена 277 лв.
80 /65 см цена 389 лв.