„Целувката“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Положителната (силна) половина на Естествения човек, жадуваща пътя на своето съзнание В материята да го познае.

Морфология на кода:
Целта да уловиш силата на материята и съзнанието.


масло/платно

„Целувката!“Дорисувана ръчно авторска репродукция
58 / 48 см / платно
Цена 250 лв

„Целувката“


Авторска репродукция
подписана от автора
38 / 32 см
Цена 65 лв