„Вестителите“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:

Пътят на Естествената, Първична информация в материята, която е определена от хората и еднаква за всички тях, по същността си.

Морфология на кода:

ВестТиТелИТе = Вести предават на Теб и Тях (всички хора).
„Вестителите“Дорисувана ръчно авторска репродукция
50 / 50 см цена 192 лв.
60 / 60 см цена 270 лв.
80 /80 лв. цена 329 лв.