„Зазоряване“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Цялото Съзнание на Земята е в Границите които ни Свързват по Пътя на Осъзнаването за нашето Естество.

Морфология на кода
ЗаЗораЯВаАне  = Поява в предела на времето.


„Зазоряване“

Дорисувана ръчно авторска репродукция
60 / 39 см цена 228 лв.
70 / 45 см цена 287 лв
110 / 73 см цена 497 лв.