„Зимна приказка“

Цветовете, наредени върху платното, дават силата в името на всяка картина.
Г. Д. Сираков, проект „Тайната на Словото“

Код на заглавието:
Целостта на мисълта е нашето Съзнание. Покоят – връзката, която Съзнанието ни Обединява с всичките Съзнания в едно.       

Морфология на кода:
Силата на хората е предаването на енергия от древността.


масло/платно

„Зимна приказка“Дорисувана ръчно авторска репродукция
58 / 48 см / платно
Цена 250 лв

„Зимна приказка“


Авторска репродукция
подписана от автора
38 / 32 см
Цена 65 лв